VODIČ KROZ NOVINE U ZAKONU O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

15. Januar 2020.

 

 

 

564. VODIČ KROZ NOVINE U ZA­KO­NU O PEN­ZIJ­SKOM I IN­VA­LID­SKOM OSI­GU­RA­NJU - prvo izdanje. Autor: Dr Raj­ko SU­DŽUM (Format A5, 168 strana, decembar 2019.)

                                                 Ce­na je 1.100 din.

Ce­na za pretplatnike je 550 din.


Novi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju objavljen je u "Službenom glasniku RS", broj 86 od 6.12.2019., a stupio je na snagu 14.12.2019. godine.

Imajući u vidu da se predmetni Zakon do sada menjao 17 puta a da je najnovijim zakonskim novelama "izmene pretrpeo 41. član" priredili smo NOVO izdanje sledeće sadržine:

 I DEO: Nova rešenja u Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju

           iz 2019. godine;

II DEO: Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik RS",

           br. 34/03, ... i 86 od 6.12.2019.) - potpuni tekst Zakona sa boldiranim

           najnovijim zakonskim promenama.

 

 

 

Logovanje korisnika

Korisnik:
Lozinka:
register...

Pretraga

Pretraga:

Vesti

20. Jul 2020.

PRAKTIKUM ZA PRIMENU ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA

IZLAZI IZ ŠTAMPE
U PRVOJ POLOVINI AVGUSTA

10. April 2020.

KOMENTAR NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

NAJNOVIJE IZDANJE

20. Februar 2020.

KOMENTAR ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

NAJNOVIJE IZDANJE

15. Januar 2020.

KOMENTAR ZAKONA O PREKRŠAJIMA sa sudskom praksom.....

NAJNOVIJE IZDANJE

Arhiva ...