KOMENTAR ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AP I JLS

27. Decembar 2018.

Od 1. januara 2019. godine
PRIMENJUJE SE NOVI
ZAKON O ZAPOSLENIMA U AP I JLS

556. KOMENTAR ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE sa podzakonskim aktima i prilogom - drugo izmenjeno i dopunjeno iz­da­nje. Autor: Mr Željko ALBANEZE (For­mat B5, 248 stra­na, 2019.)

Ce­na 1.400 din.