ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU sa objašnjenjima najvažnijih novina iz 2018. godine

27. Decembar 2018.

Od 16. decembra 2018. godine
PRIMENJUJE SE NOVI
ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU 

555. ZA­KON O INSPEKCIJSKOM NADZORU sa objašnjenjima najvažnijih novina iz 2018. godine i prilogom - prvo iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ, dipl. prav­nik (For­mat A5, 140 stra­na, 2018.)

Uz knjigu je priređen i CD koji sadrži 34 podzakonska akta za sprovođenje Zakona o inspekcijskom nadzoru.

                                                                              Ce­na knjige sa CD-om je 800 din.