ZBIRKA NOVIH ZAKONA

30. Mart 2018.


543. ZBIRKA NOVIH ZAKONA - prvo iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ (For­mat B5, 368 stra­na, 2018.) 

Ce­na 1.500 din.

 

Na Prvoj sednici Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2018. godini, usvojen je "SET ZAKONA" koji su objavljeni u "Sl. glasniku RS" broj 24 od  26.03.2018. godine.

Imajući u vidu, da se radi, s jedne strane, o bitnim zakonima koji su ili "ozbiljno inovirani" ili su potpuno novi, a sa druge strane da se radi o "srodnim zakonima", odnosno da su svi potekli od jednog istog predlagača (Ministarstva unutrašnjih poslova), predili smo ovo NOVO IZDANJE koje sadrži sve zakone u prečišćenim, odnosno integralnim tekstovima, i to:

1. ZAKON o policiji ("Sl. gla­sni­k RS", br. 6/2016 i 24 od 26.03.2018.)

2. ZAKON o jedinstvenom matičnom broju građana

    ("Sl. gla­sni­k RS", br. 24 od 26.03.2018.)

3. ZAKON o državljanstvu

    ("Sl. gla­sni­k RS", br. 135/2004, 90/2007 i 24 od 26.03.2018.)

4. ZAKON o javnom redu i miru

    ("Sl. gla­sni­k RS", br. 6/2016 i 24 od 26.03.2018.)

5. ZAKON o strancima ("Sl. gla­sni­k RS", br. 24 od 26.03.2018.)

6. ZAKON o azilu i privremenoj zaštiti ("Sl. gla­sni­k RS", br. 24 od 26.03.2018.)

7. ZAKON o graničnoj kontroli ("Sl. gla­sni­k RS", br. 24 od 26.03.2018.)

8. ZAKON o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova

    ("Sl. gla­sni­k RS", br. 24 od 26.03.2018.)

9. ZAKON o nacionalnom DNK registru ("Sl. gla­sni­k RS", br. 24 od 26.03.2018.)