VODIČ KROZ NOVINE ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA

03. Oktobar 2017.

  

528. VODIČ KROZ NOVINE ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRA­ZO­VANJA I VASPITANJA - prvo izdanje. Autor: Mr Željko ALBANEZE (Format B5, 200 strana, oktobar 2017).

Cena 1.500,00

Ovo NOVO izdanje sadrži tri dela: U prvom delu su na decidan, jasan i praktičan način navedene sve bitne novine koje su sadržane u NOVOM ZAKONU o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS" broj 88/2017), u odnosu na prethodno važeći Zakon ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, ... i 62/2016 - OUS); Drugi deo sadrži integralni tekst NOVOG Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i treći deo - Registar pojmova.

 

 

Logovanje korisnika

Korisnik:
Lozinka:
register...

Pretraga

Pretraga: